Sri. lis 4th, 2023

preuzeto sa stranice Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije

U listopadu započinju programi za časnička zvanja koji će se zbog epidemioloških mjera održavati većim dijelom konzultativno.

Sastanak s kandidatima za osposobljavanja za zvanja „Vatrogasni časnik“ i „Vatrogasni časnik 1. klase“ održati će se:

  • DVD Valpovo, 25. listopada (ponedjeljak) u 18,00 sati
  • DVD Retfala Osijek, 26. listopada (utorak) u 19,00 sati
  • DVD Đakovo, 27. listopada (srijeda) u 19,00 sati

Svi kandidati za zvanje „vatrogasni časnik“ moraju sa sobom na upise prema gore navedenim terminima donijeti presliku diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi ili diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi ili diplome o završenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi

Opći uvjeti za upis su: važeći liječnički pregled, upisani podaci u Vatronet: mjesto i datum rođenja, stručna sprema, prethodno zvanje u vatrogastvu, e-mail adresa, broj mobilnog telefona.

Posebni uvjeti:
Vatrogasni časnik – Osposobljavanju za zvanje “vatrogasnog časnika” mogu pristupiti osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i dvije godine djelatnog staža u zvanju vatrogasnog dočasnika I. klase.
Izuzetak su osobe koje imaju završen sveučilišni dodiplomski studij, stručni dodiplomski studij ili poslijediplomski studij i dvije godine djelatnog staža u udruzi dobrovoljnih vatrogasaca. Oni mogu pristupiti osposobljavanju a da prije toga nisu stekli drugo zvanje u vatrogastvu.
Vatrogasni časnik 1 klase – Programu osposobljavanja za zvanje „vatrogasni časnik 1 klase“ mogu pristupiti osobe koje imaju najmanje dvije godine djelatnog staža u zvanju vatrogasni časnik.

Teorijski dio nastave za zvanja održat će se konzultativno s time da će svi kandidati dobiti naputak o pripremi za polaganje pismenog ispita s popisom literature i pitanjima. Prije polaganja ispita održati će se pripremni dio predavanja nositelja predmeta.


Praktični dio nastave provode nositelji predmeta u suradnji s nadležnim zapovjednikom središnje vatrogasne postrojbe i/ili vatrogasne zajednice, a obuhvaća izvođenje taktičkih vježbi, rad s opremom za zaštitu dišnih organa i uvježbavanje nastupa na tehničkim i intervencijama gašenja požara.

By Admin

Tajnica Vatrogasne zajednice Baranja.