Pon. srp 22nd, 2024

Uz nazočnost članova Skupštine Vatrogasne zajednice Baranja, Vatrogasnog zapovjednika Osječko-baranjske županije g. Zorana Pakšeca i brojnih drugih gostiju iz Baranje i Slavonije, 31. ožujka 2023. godine je održana redovna izvještajna sjednica skupštine Vatrogasne zajednice Baranja.

Vatrogasna zajednica područja Baranja (VZB) krovna je organizacija na području regije Baranja, članica vatrogasne zajednice Osječko-Baranjske županije (VZOBŽ) u čijem se sastavu nalazi 19 dobrovoljnih vatrogasnih društava usklađenih sa Zakonom o vatrogastvu i Zakonom o udrugama i jedna Javna vatrogasna postrojba grada Belog Manastira ustrojena kao Javna ustanova koje pokrivaju područje grada Belog Manastira i jedinica lokalne samouprave, općine Darda, Kneževi Vinogradi, Popovac, Petlovac, Jagodnjak, i Draž ukupne površine 735,16 km².

U 2022. godini VZ Baranja broji 1201 člana i to: operativnih članova: 292, profesionalnih vatrogasaca 20, članova vatrogasne mladeži 80, članova vatrogasnog podmlatka 49, pomažućih članova 20, izvršnih član 281, vatrogasnih veterana 22, počasnih članova 5, pričuvnih član 29 i ostalih članova 226. U pojedinim postrojbama istaknuta je manjkavost glede broja operativnih vatrogasaca, a što se na područnoj razini nadoknađuje većim brojem operativnih vatrogasaca u drugim postrojbama koje broje veći broj operativnih članova od propisanog.

Samo prošle godine 123 osobe su uspješno osposobljene za sva vatrogasna zvanja u domeni VZ Baranja, i to: vatrogasna mladež: 11, vatrogasac: 45, vatrogasac I. klase: 29, vatrogasni dočasnik: 19 i vatrogasni dočasnik I. klase 19 osoba.

U voznim parkovima dobrovoljnih vatrogasnih društava, članica VZ Baranja, nalazi se sveukupno 52 vozila, a prosječna starost vozila je 25 godina.

Prema naputcima Hrvatske vatrogasne zajednice, Zakonima, Propisima i Planu rada VZ Baranja izvršen je nadzor administrativnog i operativnog djela postrojbi u vatrogasnim postrojbama DVD-a, gdje je zatečeno stanje zadovoljavajuće, te su članice vatrogasne zajednice (DVD-a, JVP) opremljene sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95) i Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02), uz napomenu na dotrajalost voznog parka, kako u dobrovoljnim društvima tako i u Javnoj vatrogasnoj postrojbi, zbog godina starosti vozila te samim time i tehničke ispravnosti.

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara, Planovima zaštite od požara jedinica lokalne samouprave i grada Belog Manastira, Programa mjera zaštite od požara u sezoni žetve 2022. godine, Plana motrenja, čuvanja i ophodnje, te Mjera zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim prostorima za razdoblje visokog indeksa opasnosti od nastanka požara, jedinica lokalne samouprave i grada Belog Manastira, Zapovijedi zapovjednika vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije i Zapovijedi područnog vatrogasnog zapovjednika, vatrogasne postrojbe VZ Baranja poduzele su potrebite radnje na svom području. JPVP Grada Belog Manastira odrađivalo je 24-satno dežurstvo, pojedina dobrovoljna vatrogasna društva imala su 12 satna aktivna dežurstva a druga dobrovoljna vatrogasna društva su bila u višem stupnju pripravnosti odnosno vršili su motrilačko-dojavnu službu.

Za vrijeme trajanja i provedbe aktivnosti u sezoni žetve u razdoblju od 15.06.2022. do 31.07.2022. godine zabilježeno je 144 događaja, od toga 35 požarnih, 23 tehničke intervencije i 86 ostalih operativnih aktivnosti.

U razdoblju od  01.01.2022. do 31.12.2022. godine zabilježeno je 225 događaja, od toga 173 požarna, 48 tehničkih, 2 intervencije s opasnim tvarima, 2 ostale intervencije te 266 ostalih operativnih aktivnosti. Na narečenim intervencijama sudjelovalo je ukupno 827 vatrogasaca, 290 vozila, utrošeno je 1684:27 sati rada, a intervencije su trajale ukupno 454:29 sati.

Broj vatrogasnih događaja za razliku od 2021. godine uvećan je za cca 20% ponajviše iz razloga suše, a na koji su Postrojbe Zajednice pravovremeno i profesionalno reagirale. Postrojbe Zajednice sudjelovale su i na 11 vatrogasnih događaja van operativnog područja Zajednice što je pokazatelj da su postrojbe Zajednice dovoljno opremljene i osposobljene za izvršavanje svih zadaća na svome području i izvan njega.

Stanje protupožarne zaštite u sastavu JPVP i DVD-a na području VZ Baranja na zadovoljavajućoj je razini, ali je neophodan daljnji razvoj i praćenje tehnoloških napredaka, opremanje postrojbi i sukladno tome osposobljavanje vatrogasnih kadrova.

Osim podnesenih izvješća o radu i financijsko-materijalnom poslovanju u 2022. godini, na Skupštini su izneseni i planovi rada Predsjedništva i Zapovjedništva VZ Baranja kao i financijske projekcije za 2023., 2024. i 2025. godinu.

S obzirom da je u proteklom razdoblju u pojedinim dobrovoljnim vatrogasnim društvima došlo do izmjena dužnosnika potrebno je izvršiti kooptiranje novih članova u predsjedništvo i zapovjedništvo VZ Baranja, i to:

  1. DVD Batina – na mjesto g. Zvonka Rajčevića, kooptiran je novi zapovjednik DVD-a g. Adama Boris Bošnjak;
  2. DVD Kneževi Vinogradi – na mjesto g. Zdenka Čarapara, kooptiran je novi predsjednik g. Marko Barčan, a na mjesto g. Marka Barčana kooptiran je novi zapovjednik g. Aleksandar Lozanov;
  3. DVD Petlovac – na mjesto g. Branka Vuka, kooptiran je novi zapovjednik g. Goran Kerovec;
  4. DVD Popovac – na mjesto g. Tomislava Hubeka, kooptiran je novi zapovjednik g. Marijo Koprivec;
  5. DVD Darda – na mjesto g. Norberta Šagi, kooptiran je novi predsjednik g. Dario Rajković.

U svom obraćanju nazočnima vatrogasni zapovjednik Osječko-baranjske županije g. Zoran Pakšec je izrazio zadovoljstvo stručnošću ljudi na čelu za područnim zapovjednikom g. Ivicom Novakom a o čemu se osvjedočio tijekom protekla dva velika požara u Baranji, posebice na združen rad javne profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasaca kada su pokazali sinergiju koju odašiljemo prema ostalim dijelovima Hrvatske. Također se zahvalio na odazivu na osposobljavanja za vatrogasne specijalnosti koje organizira Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije. Iako VZOBŽ kontinuirano radi na nabavi opreme i vatrogasnih vozila županijski vatrogasni zapovjednik je zamolio za strpljenje dok se svi projekti poslože.

Čestitao je na izvješću o proteklom radu i dobrom planu za 2023. godinu koji on podržava a posebice na razvoju operativnosti vatrogasnih postrojbi.

Na kraju svog obraćanja g. Pakšec se zahvalio svim vatrogasnim snagama koje su u noći 30.03. na 31.03.2023. sudjelovale u gašenju požara na farmi krava u Podolju, u kojem su svojom stručnošću i sinergijom pokazali da su svi zajedno stručni i da se ovaj veliki požar uspio ugasiti u rekordno kratkom roku.

Članovi Skupštine i gosti
Članovi kolegija VZ Baranja, s lijeva na desno: zamjenik zapovjednika VZ Baranja g. Marko Barčan, zapovjednik VZ Baranja g. Ivica Novak, tajnica VZ Baranja gđa. Renata Čete, zamjenik predsjednika g. Josip Molnar i g. Zdenko Čarapar predsjednik VZ Baranja, predsjednik VZ Osječko-baranjske županije i dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice
Radno voditeljstvo Skupštine
g. Zoran Pakšec, vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije

By Admin

Tajnica Vatrogasne zajednice Baranja.