Pon. srp 22nd, 2024

ČLANICE

Pod nadležnošću Vatrogasne zajednice Baranja nalaze se sljedeće Općine sa svojim aktivnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima

GRAD BELI MANASTIR
Grad Beli Manastir je najveće i najznačajnije naselje, te gospodarsko i kulturno središte hrvatskog dijela Baranje. Smješten je na jugozapadnim padinama Banske kose, u mikroregiji Banske kose istočno-hrvatske ravnice, 32 km sjeverno od grada Osijeka, 26 km južno od grada Mohača u Mađarskoj (15 km od graničnog prijelaza Duboševica), na nadmorskoj visini od 101 m.
Na području Grada Belog Manastira djeluje Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira koju je Grad Beli Manastir osnovao 01.04.2000. godine, a koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Osim područja Grada Belog Manastira, postrojba pokriva i područja općina: Darda, Draž, Čeminac, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac. Vatrogasni dom u ulici Vladana Desnice na kućnom broju 2, izgrađen je 1965. godine.

Također, na području Grada Belog Manastira vatrogasnu djelatnost obavlja i Dobrovoljno vatrogasno društvo (dalje u tekstu: DVD) Beli Manastir koje je osnovano 1928. godine. Danas DVD Beli Manastir broji 107 članova od kojih su 41 operativni članovi, a preostali su izvršni, pričuvni, pomažući i počasni članovi, te vatrogasni veterani.
DVD Beli Manastir surađuje s drugim dobrovoljnim vatrogasnim društvima u tuzemstvu i inozemstvu, s Vatrogasnom zajednicom Baranja i Javnom profesionalnom vatrogasnom postrojbom Grada Belog Manastira. Društvo se financira iz gradskog proračuna, iz vatrogasne zajednice, svojim aktivnim radom i donacijama.
Dužnosnici Društva su:
Vladimir Kedmenec, predsjednik DVD-a
Josip Molnar, zapovjednik DVD-a