Sri. lis 4th, 2023

TIJELA ZAJEDNICE

Radom upravljaju tijela i dužnosnici Zajednice.

Tijela Zajednice su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Zapovjedništvo.

  Dužnosnici zajednice su:
 • predsjednik,
 • zapovjednik,
 • tajnik.
  Skupština ili Upravni odbor mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka osnovati pomoćna ili povremena radna tijela (odbori, povjerenstva i sl.). Odlukom o osnivanju povremenih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje posla.
  Mandatno razdoblje za rad tijela, dužnosnika i predstavnika Zajednice u tijelima drugih organizacija traje 5 godine, s mogućnošću ponovnog izbora odnosno imenovanja, a u pravilu je vezano uz izborne cikluse na svim razinama vatrogastva u Republici Hrvatskoj.

Zdenko Čarapar, vatrogasni časnik I. klase
predsjednik VZ Baranja
Tel: +385/91/613-1433
e-mail: zdenko.carapar66@gmail.com

Ivica Novak, vatrogasni časnik I. klase
zapovjednik VZ Baranja
Tel: +385/91/613-1454
e-mail: ivicanovak@msn.com

Renata Čete, vatrogasna časnica I. klase
tajnica VZ Baranja
Tel: +385/91/613-1450
e-mail: renata.vzbaranja@gmail.com

Josip Molnar, vatrogasni časnik I. klase
zamjenik predsjednika VZ Baranja
Tel: +385/91/613-1442
e-mail: popaj118@gmail.com

Marko Barčan, vatrogasni časnik I. klase
zamjenik zapovjednika VZ Baranja
Tel. +385/613-1435
e-mail: mb7603@gmail.com