Sri. lis 4th, 2023

VATROGASNA ZAJEDNICA BARANJA

Baranja spada pod područja od posebne državne skrbi. To su područja koja su utvrđena radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove, povratka prijeratnog stanovništva i trajnog stambenog zbrinjavanja.
Prvoj skupini pripadaju tijekom Domovinskog rata okupirana područja gradova i općina koja se nalaze neposredno uz državnu granicu, a gradsko/općinsko središte nije od državne granice udaljeno više od 15 kilometara zračne linije i nema više od 5000 stanovnika prema popisu pučanstva iz 1991. godine, kao i sva preostala tada okupirana područja gradova, općina i naselja hrvatskog Podunavlja.
U Baranji prvoj skupini područja od posebne državne skrbi pripadaju područja gradova i općina: Beli Manastir, Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac.

Po završetku Domovinskog rata i povratka većeg broja stanovništva, kao pravni sljednik Vatrogasnog Saveza Općine Beli Manastir koji je prije rata brojio 32 dobrovoljna vatrogasna društva, 18.04.1999. godine Vatrogasna zajednica Baranja obnovila je svoj rad na sjednici skupštine koja se održala u Grabovcu u vatrogasnom domu, Brojno stanje članova u to vrijeme je bio sljedeći: operativnih članova 1406, pričuvnih članova 326, djece od 6 do 12 godina 166, mladeži od 12 do 16 godina 168, te članica 25.
Za prvog predsjednika Zajednice izabran je g. Ivan Košak, a za zapovjednika g. Franjo Bartolić.

Vatrogasna zajednica Baranja danas je krovna je organizacija baranjskih dobrovoljnih vatrogasnih društava, te je upisana u registar udruga Republike Hrvatske u svibnju 1999. godine, s registriranim sjedištem u ulici Vladana Desnice 2, u Belom Manastiru.